Prakijknieuws

Huisartsenpost krijgt nieuwe telefoonnummer

De huisartsenpost Midden Brabant, voor alle spoedzorg buiten kantoor-uren, krijgt een nieuw telefoonnummer, per maandag 15 april aanstaande.

Dit nummer is: 085 - 5360300

Geplaatst: 8 april 2019


Nieuwe Huisarts in opleiding

Vanaf 3 september heeft de praktijk weer een nieuwe Huisarts-in-Opleiding, ook wel HAIO of AIOS genoemd.
Ze heet Jette Rissewijck, komt uit Den Bosch en komt bij ons 4 dagen per week werken, tot eind augustus 2019.
Dokter Rissewijck zit in het eerste jaar van de huisartsopleiding, onder supervisie van dokter Stenvers en dokter Gerrits.

geplaatst: 7 september 2018.


Dokter Maas heeft een dochter gekregen!

Het was u wellicht al wel opgevallen dat dokter Maas  een zwangere buik had..
Op 12 juli jl. is ze in Tilburg bevallen van een dochter Lise. Weliswaar wat te vroeg, daarom moeten moeder en dochter nog even in het ziekenhuis blijven, maar alles gaat voorspoedig!
In verband met haar zwangerschapsverlof zal dokter Maas afwezig zijn tot 23 november a.s.

Geplaatst: 23 juli 2018


Wachttijden in de praktijk: uw ergernis, maar ook de onze!

De zorg wordt steeds drukker, de wachttijden lopen op. In het ziekenhuis, in de GGZ en ook bij de huisarts. We zijn ons hier van bewust, maar we kunnen het tij niet keren. we vragen om uw begrip. klik hier voor meer informatie over het wachttijden-probleem in de huisartsenzorg.

Geplaatst: 22 juli 2018


Worden uw zorgkosten wel vergoed?

U heeft een zorgverzekering. deze vergoedt in principe de zorgkosten die u maakt. Maar niet persé alles!
Zo zijn er bepaalde medicijnen die niet vergoed worden. En sommige behandelingen vallen niet onder de basisverzekering. De vergoeding hangt dan af van de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten. De voorwaarden en de premie hiervan verschillen per verzekering.
Maar let op: Soms worden kosten die wel in de basisverzekering horen, niet of gedeeltelijk vergoed! Dit is het geval als uw verzekeraar ervoor kiest om met een bepaalde zorgverlener of zorginstelling geen contract af te sluiten. Ook dit verschilt per verzekering. Wij hebben hier, met meer dan 40 zorgverzekeraars in Nederland, geen zicht op.
Als wij u verwijzen naar een instelling, gaan wij er daarom vanuit dat u zelf checkt of uw verzekering deze behandeling vergoedt. Ook kunt u bij de zorginstelling vragen of zij een contract hebben met uw verzekeraar.

Geplaatst: 17 mei 2018


Nieuwe telefooncentrale

Omdat ISDN-verbindingen gaan verdwijnen, is de praktijk overgestapt op een VOIP-telefooncentrale. Dit is bellen via Internet. Inmiddels net zo bedrijfszeker als de oude koperen KPN-lijnen, en met veel meer technische mogelijkheden.
U zult dit onder andere merken als u in de wacht staat, u krijgt meer informatie over de drukte en wanneer u aan de beurt bent. 

Geplaatst: 7 januari 2018


Aangepaste werktijden van de huisartsen.

De werkdagen van de huisartsen zijn vanaf  25 oktober weer veranderd: de artsen hebben een werkdag geruild,
Zie hier voor het precieze werkschema . Houdt u hier rekening mee bij het maken van een afspraak?

geplaatst: 25 oktober 2017.


NIEUW: jaarrecepten.

Chronische recepten (uitgezonderd psychofarmaca) schrijven wij voortaan voor een jaar uit.  U krijgt bij de apotheek nog steeds voor 3 maanden mee, maar kunt nadien direct bij de apotheek een vervolg halen. U hoeft dus nog maar één keer per jaar bij ons een recept aan te vragen!  
Deze verandering brengt administratief nogal wat met zich mee. Het kan zijn dat uw recept niet meteen goed gaat. Check bij twijfel het voorschrift bij uw apotheek!

geplaatst: 14 december 2016.


Nieuwe huisarts: dokter Maas.

Omdat onze praktijk steeds drukker wordt en we graag de service willen blijven geven die u verwacht (onder andere géén wachttijden) werkt in onze praktijk sinds september 2016 een nieuwe huisarts: dokter Mirjam Maas. Dokter Maas gaat de komende tijd op maandag en donderdag spreekuur doen, 

geplaatst: 21 oktober 2016


Toestemming geven voor inzage in uw dossier.

Sinds 2013 is er in de media veel aandacht geweest voor het Landelijk SchakelPunt, LSP.  Het LSP gaat over een zorg-infrastructuur: als patiënten in een spoedsituatie bij een andere arts of apotheek terechtkomen, is het belangrijk dat de gegevens van die patiënt in te zien zijn.  Hiervoor zijn technische oplossingen bedacht, waarbij een arts op de huisartsenpost bijvoorbeeld uw dossier van ons kan inzien.

De wetgever eist echter dat de patiënt voor dit inzien vooraf toestemming heeft gegeven, het Opt-In.
Met andere woorden: van alle nederlanders moet deze toestemming bekend en geregistreerd zijn. 
Inmiddels zijn we begonnen met het vragen aan onze patiënten of ze toestemming geven, Met de recente griepvaccinatie-campagne hebben we al zo'n 1000 nieuwe Opt-Ins kunnen registreren.
Deze week krijgt iedereen die nog niet aan ons heeft doorgegeven of ze wel of niet toestemming geven, een brief in de bus.  Wilt u alstublieft vóór 1 januari aan ons doorgeven? Dat kan met de (ondertekende) brief, ook voor uw gezinsleden. Maar mag ook via de mail deze site of telefonisch

Meer informatie over de Opt-In regeling:  zie de website www.ikgeeftoestemming.nl

geplaatst: 24 november 2015.


 

Onze praktijk heeft een nieuw HIS 

Onze praktijk heeft sinds 5 november een nieuw HIS (Huisarts Informatie Systeem). Dit is het computerprogramma waarin we uw dossier opslaan en bijhouden. U zult begrijpen dat een nieuw systeem betekent dat het voor ons allemaal even wennen is. Daarom zult u af en toe iets langer moeten wachten of van de assistente wat meer vragen krijgen. Wij vragen hiervoor om uw begrip.

geplaatst: 5 november 2014


Van start met het Cardiovasculaire spreekuur.

Onze praktijk werkt voor de chronische zorg: Diabetes Mellitus en COPD, samen met de RCH (www.rchmbr.nl)
Deze zorg is geregeld in een zogenaamd Zorgplan en wordt betaald door de verzekeraar in de zorgenaamde DBC.
Vanaf 1 juli wordt hier de zorg voor mensen met een hart-vaatziekte en mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten aan toegevoegd.  Dit betekent dat al deze mensen op een gestructureerde manier worden gecontroleerd en behandeld. Hiertoe zullen ze ook regelmatig worden opgeroepen op onz hart-vaat spreekuur. Dit wordt geregeld door onze praktijkondersteuners, Chrissy en JAcinta. Maar natuurlijk is er ook overleg met de artsen. En voor de jaarcontrole komt u sowieso bij een van de artsen.

Geplaatst: 30 juni 2014


Wij hebben uw telefoonnummer nodig!

Tegenwoordig werken we steeds meer met zorgdomein. een digitale applicatie waarbinnen we verwijzen naar specialisten, en in de nabije toekomst ook onderzoek aanvragen en uitslagen inzien. 
Voor Zorgdomein hebben we een juist telefoonnummer nodig van onze patiënten. Dit hebben we nog lang niet van iedereen. Dus als u contact heeft met ons, maak dan even van de gelegenheid gebruik om uw juiste telefoonnummer(s) door te geven?  Alvast bedankt!

Geplaatst: 10 november 2013


Onze praktijk is geaccrediteerd!

Deze week kregen we het goede nieuws dat onze huisartsenpraktijk NHG-geaccrediteerd is. De accreditatie, vergelijk het maar met een ISO-certificaat, is een proces waar we ruim een jaar mee bezig zijn geweest. Veel werk voor alle medewerkers, en ook patiënten hebben hun zegje kunnen doen wat ze goed vonden aan onze praktijk en wat beter kon. Uiteraard zijn we erg trots op het feit dat we geslaagd zijn!  We kunnen nu met recht zeggen dat onze huisartsenpraktijk voldoet aan alle richtlijnen van moderne praktijkvoering.

voor meer informatie over de accreditatie: www.praktijkaccreditering.nl

geplaatst: 3 september 2013 


 NHG lanceert www.thuisarts.nl/

onze vakvereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap, heeft een site gelanceerd, thuisarts.nl, die u als patient betrouwbare en begrijpelijke informatie wil geven over gezondheid en ziekte. Dit als voorbereiding of aanvulling op het consult bij de huisarts, of gewoon thuis, als u vragen of klachten heeft en niet weet of u hiervoor een afspraak moet maken.
Er is op internet ontzettend veel te vinden over ziektes, maar de informatie is lang niet altijd even objectief of betrouwbaar. Daarom zijn wij blij met deze site,  en we zullen u er bij geval ook graag naar verwijzen.

geplaatst: 24 maart 2012


 Onze praktijk telefonisch goed bereikbaar!

Deze week is de bereikbaarheid van huisartsenpraktijken uitgebreid in het nieuws geweest. De overheid, de zorgverzekeraar en zelfs onze eigen beroepsvereniging twijfelen aan de bereikbaarheid van de huisarts. In 1/3 van de gevallen zou de praktijk bij een spoedgeval niet goed bereikbaar zijn.

Het zal u geruststellen dat dit in onze praktijk niet het geval is.  Bij een tweetal testen door de Inspectie bleek onze praktijk prima bereikbaar, ruimschoots binnen de gestelde norm van 30 seconden werd de telefoon opgenomen.
Een moderne telefooncentrale met receptenlijn en spoedlijn zorgt hiervoor. Zodat wij goed voor u kunnen zorgen!

Geplaatst: 24 mei 2011


 Cardiovasculair spreekuur.

Hart- en vaatziekten zijn één van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Het beleid in de huisartsenpraktijk is steeds meer gericht op voorkómen van deze ziekten.
Sinds geruime tijd organiseren wij in onze praktijk een apart spreekuur om het risico op hart- en vaatziekten van onze patienten in beeld te brengen.  In dit spreekuur kijken we naar uw persoonlijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten. We nemen onder andere uw bloeddruk, uw lengte en gewicht op en bespreken met u uw familie-ziektegeschiedenis en uw levensstijl.
Het overzicht hiervan noemen we het risicoprofiel en dit gebruiken we om uw risico in te schatten op hart-en vaatziekten, en dan met name of en hoeveel dit verhoogd is.

Het spreekuur is bedoeld voor iedereen die een verhoogd risico heeft of denkt te hebben, met een leeftijd vanaf 60 jaar (als u jonger bent is het risico over het algemeen zo laag dat er geen actie nodig is).We nodigen ook met name mensen uit die al bekend zijn met een hart- en vaatziekte of hoge bloeddruk, ook van deze groep patienten blijkt vaak het risicoprofiel niet compleet bekend.

Het spreekuur wordt gedaan door de doktersassistente. Bij een verhoogd risico wordt u doorverwezen naar onze praktijkondersteuner of één van de artsen. Er wordt dan samen met u bekeken wat er gedaan kan worden om dit risico te verlagen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de assistentes of kijken op de NHG pagina's Risicoprofiel en verlagen risicoprofiel.

geplaatst 10 november 2011


 Wrattenspreekuur nieuwe stijl!

Sinds kort heeft onze praktijk een nieuwe voorziening voor het vloeibaar stikstof, waarmee we wratten en andere huidonregelmatigheden aanstippen. Dat betekent dat we voortaan altijd vloeibaar stikstof aanwezig is, en u dus niet meer twee keer per maand op woensdagmiddag, maar elke dag terecht kunt voor deze behandeling.  Deze behandeling gaat natuurlijk wel op afspraak, bij de doktersassistente.

geplaatst 1 oktober 2011


Project angststoornissen.
 

Onze Huisartsenpraktijk doet de komende 2 jaar mee aan een project om mensen met een angststoornis beter te kunnen helpen.

Hierbij worden patiënten via een vast protocol gevolgd en in een team geëvalueerd. Dit team bestaat uit uw huisarts, een GGZ medewerker, een eerstelijns psycholoog en een fysiotherapeut, gespecialiseerd in ontspanningstherapie. We hopen dat we de mensen op deze manier beter en met minder medicijnen kunnen helpen.

Meer informatie over angststoornissen en behandeling van angst is te lezen op:

www.gezondheidsplein.nl

www.psychowijzer.nl

www.labyrinth-in-perspectief.nl

 Geplaatst: 4-06-2010


Herhaalrecepten bus.

Naast de gebruikelijke receptenlijn is er tegenwoordig ook de herhaalreceptenbus. Er zijn nog veel patienten die het prettig vinden om een herhaalrecept te bestellen door middel van het afgeven van het lege doosje, tube of anderszins. Om de drukte aan de balie te beperken hebben we daartoe een postbus opgehangen in de voordeursluis. U kunt de doosjes of andere verpakkingen hierin kwijt, de bus wordt dagelijks geleegd en de medicatie ligt de volgende dag klaar bij de apotheek, zoals u gewend bent.

Geplaatst: 02-06-2010

 


 

Telefoon (0416) 332 650
Spoedlijn (0416) 330 110
Receptenlijn (0416) 332 650
(menukeuze 3)
E-mail contact

Huisartsen

  • Mw M.E.J. Gerrits
  • W. Stenvers
  • W.W. van Breenen
  • Mw M. Maas (waarnemend huisarts)

Kloosterweg 6, 5144 CB Waalwijk