Privacyverklaring

Als uw huisartsenpraktijk nemen wij uw privacy serieus. Tenslotte beheren we uw persoonlijke en medische gegevens.
Gelukkig zijn hier duidelijke regels over, vanaf 25 mei 2018 gaat in Nederland de AVG-wet van kracht.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een Europese wet die in de plaats komt van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG legt meer verantwoordelijkheid bij onze praktijk om aan te tonen dat we aan de privacyregels voldoen.
De nieuwe regels betekenen dat we nog beter moeten nadenken over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Zo is er een privacy reglement verplicht. Ons privacy reglement vind u hier.

Ook is er nu een uniforme manier waarop patienten bij ons hun informatie kunnen opvragen, wijzigen of zelfs vragen om vernietiging, Het formulier waarmee u dit aanvraagt vind u hier.

Telefoon (0416) 332 650
Spoedlijn (0416) 330 110
Receptenlijn (0416) 332 650
(menukeuze 3)
E-mail contact

Huisartsen

  • Mw M.E.J. Gerrits
  • W. Stenvers
  • W.W. van Breenen
  • Mw M. Maas (waarnemend huisarts)

Kloosterweg 6, 5144 CB Waalwijk