Praktijkondersteuners

In onze praktijk zijn 2 praktijkondersteuners werkzaam.  Chrissy de Jong werkt 3 dagen per week als praktijkondersteuner: op maandag, dinsdag en vrijdag. Voorheen was ze als doktersassistente bij ons werkzaam, maar Chrissy is in maart 2011 geslaagd voor de opleiding tot praktijkondersteuner Somatiek.

Sinds 1 september 2013 is Jacinta Maas bij ons werkzaam. Zij werkt 4 dagen per week in de praktijk: niet op vrijdag. Jacinta heeft overigens al ruime ervaring, ze werkte voorheen ruim 12 jaar in een huisartsenpraktijk in Heusden, ook als praktijkondersteuner.

Een praktijkondersteuner werkt in opdracht van de huisarts. Dat wil zeggen dat de huisarts u naar haar verwijst.
De huisarts kan u onder andere voor de volgende zaken naar de praktijkondersteuner verwijzen:

Nadat de huisarts u verwezen heeft naar de praktijkondersteuner zal zij u informatie geven over haar functie, haar taak en het doel van de verwijzing.

De praktijkondersteuner is een professional en heeft haar eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de verleende zorg.

De praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisartsen. Zij heeft regelmatig overleg met de huisarts over haar bevindingen en zij bespreekt met de huisartsen de verdere behandeling.

Als de huisarts u naar de praktijkondersteuner verwijst, kunt u met haar een afspraak maken voor het spreekuur of een visite bij u thuis.

De praktijkondersteuner is te bereiken op de praktijk. Telefoon: 0416-332650

De doktersassistente maakt voor u een afspraak.

Bij dringende zaken belt de praktijkondersteuner u zo snel mogelijk terug.

Telefoon (0416) 332 650
Spoedlijn (0416) 330 110
Receptenlijn (0416) 332 650
(menukeuze 3)
E-mail contact

Huisartsen

  • Mw M.E.J. Gerrits
  • W. Stenvers
  • W.W. van Breenen
  • Mw M. Maas (waarnemend huisarts)

Kloosterweg 6, 5144 CB Waalwijk