Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over ons?

Waar mensen werken …….. ontstaan misverstanden en gaat het soms mis. Dat geldt ook voor uw huisarts.
Veel patiënten zijn tevreden. Maar zijn er vragen of klachten, dan willen we dat graag weten.
Wij stellen het erg op prijs als u uw ontevredenheid gewoon met ons bespreekt. We zullen dan proberen uw klacht op een bevredigende manier af te handelen en het vertrouwen te herstellen. Daarnaast proberen wij oorzaken van klachten op te sporen en waar mogelijk weg te nemen. Zo kunnen wij herhaling voorkomen en onze werkwijze beter afstemmen op de wensen van onze patiënten.
Lukt het u niet om het te bespreken, laat het ons dan in ieder geval wel weten. Dat kan met ons klachtenformulier, wat u hier kunt downloaden.

Komen wij er zo niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een bindend oordeel van een geschillencommissie te vragen. Onze praktijk is aangesloten bij de landelijke geschilleninstantie Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), voorheen Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (SKHZN). De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel over het geschil binnen zes maanden en kan evt. een schadevergoeding toekennen van maximaal €25.000,-. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een onafhankelijk jurist (een (voormalig)rechter) en uit leden namens de patiënten en de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

de SKGE heeftr een website: www.klachtenhuisarts.nl. U kunt zo contact opnemen, of via telefoon: 088-0229100

Telefoon (0416) 332 650
Spoedlijn (0416) 330 110
Receptenlijn (0416) 332 650
(menukeuze 3)
E-mail contact

Huisarts-praktijkhouders

  • Mw M.E.J. Gerrits
  • W. Stenvers

Kloosterweg 6, 5144 CB Waalwijk