Privacyverklaring

Als uw huisartsenpraktijk nemen wij uw privacy serieus. Tenslotte beheren we uw persoonlijke en medische gegevens.
Gelukkig zijn hier duidelijke regels over, vanaf 25 mei 2018 gaat in Nederland de AVG-wet van kracht.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een Europese wet die in de plaats komt van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG legt meer verantwoordelijkheid bij onze praktijk om aan te tonen dat we aan de privacyregels voldoen.
De nieuwe regels betekenen dat we nog beter moeten nadenken over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Zo is er een privacy reglement verplicht. Ons privacy reglement vind u hier.

Ook is er nu een uniforme manier waarop patiƫnten bij ons informatie uit hun dossier kunnen opvragen, wijzigen of zelfs vragen om vernietiging, Het formulier waarmee u dit aanvraagt vind u hier.
Let op:
Als er medische informatie van u wordt verlangd oor een derde, bijvoorbeeld een werkgever of een verzekeraar, adviseren we u eerst aan afspraak te maken met een arts om de ins en outs van zo'n aanvraag te beoordelen.
Als u uw dossier in wilt zien, kost dit vaak (veel) tijd. U zult dit moeten inplannen via de assistentes.
En als u een afschrift wilt van (een deel van uw) dossier, zijn hier, als het om meer dan 6 pagina's gaat, kosten aan verbonden, zijnde 50 eurocent per pagina.
Wij sturen een dergelijk afschrift niet op per post, u moet dit persoonlijk komen afhalen. Er kan dan om een legitimatie gevraagd worden. 

Telefoon (0416) 332 650
Spoedlijn (0416) 330 110
Receptenlijn (0416) 332 650
(menukeuze 3)
E-mail contact

Huisarts-praktijkhouders

  • Mw M.E.J. Gerrits
  • W. Stenvers

Kloosterweg 6, 5144 CB Waalwijk