Informatie over het spreekuur

Algemeen spreekuur artsen
De huisartsen hebben alleen spreekuur op afspraak. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken. Afspraken voor een andere dag kunnen alleen tot de afspraaktijd van 09:00 uur worden gepland, de afspraken ná 09.00 uur maken wij alleen op de dag zelf. Zo houden we voldoende plek in de agenda.

Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw keuze voor een arts, maar het kan voorkomen dat deze arts afwezig is of reeds een vol spreekuur heeft. Een afspraak duurt 10 minuten en is bedoeld voor één persoon. Indien u meent meer tijd nodig te hebben of indien u met meerdere personen komt, meld dit aan de assistente, die er in de agenda rekening mee kan houden.

Bel s.v.p. tijdig af wanneer een gemaakte afspraak niet door kan gaan.
Als u een afspraak maakt en deze niet nakomt, zonder afzeggen, betekent dit tijdsverlies en omzetderving. Hierover is een zgn "wegblijftarief" afgesproken met de Nederlandse ZorgAutoriteit, wij mogen dit dus bij u in rekening brengen.
Als u twijfelt of het nodig is om een afspraak te maken, kunt u eerst met de assistente overleggen. Ook kunt u informatie over allerlei aandoeningen en problemen krijgen op onze pagina medische informatie. Hier staan de patiëntenfolders en de patiëntenbrieven van de NHG.

De huisartsen zijn op onderstaande dagdelen in de praktijk aanwezig:

DagdeelGerrits Stenvers    Maas  den Dekker
maandagochtend
maandagmiddag
dinsdagochtend
           •
dinsdagmiddag
woensdagochtend

woensdagmiddag
donderdagochtend
donderdagmiddag
vrijdagochtend
vrijdagmiddag

Aanwezigheid huisartsen
Omdat nascholing een steeds belangrijker deel van ons werk is geworden, zijn wij regelmatig om deze reden afwezig. Ook tijdens vakanties van een van de artsen hoeft u nooit naar een andere praktijk maar het kan dus wel gebeuren dat het spreekuur eerder vol is. Wij vragen uw begrip hiervoor en willen u vragen op die dagen geen routinecontroles te plannen. Onze assistente zal mogelijk vragen waarvoor u komt, om de spreekuren wat te kunnen sturen. Voor een aantal controles, zoals de bloeddruk, kunt u natuurlijk ook bij de assistente terecht.

Chirurgische ingrepen en speciale onderzoeken worden door de huisartsen gedaan. Ze worden apart ingepland, overlegt u met de assistente voor de mogelijkheden.

Telefonisch spreekuur
In onze praktijk hanteren wij een telefonisch spreekuur van 16.30 tot 17.00 uur. Tijdens dit half uur kunt u rechtstreeks een van de artsen bellen voor korte vragen zoals uitslagen van bloedonderzoek, foto's of vragen over medicatie.
Om zoveel mogelijk mensen te woord te kunnen staan vragen wij u rekening te houden met het volgende:
- wij kunnen huid- en oogaandoeningen doorgaans niet telefonisch beoordelen
- wanneer u ons moeilijk kunt verstaan door taal- of telefoonproblemen geldt dat ook voor ons!

Huisbezoek
Aanvragen voor huisbezoeken kunt u voor 10.30 uur doen. Bent u in staat naar de praktijk te komen dan heeft dit de voorkeur omdat wij daar meer onderzoeks- en behandelmogelijkheden hebben.

Kraamvisites
Na een thuis- of poliklinische bevalling o.l.v. de verloskundige komt de huisarts, meestal rond de vijfde dag, in principe langs om kennis maken met de nieuwe wereldbewoner.

Diabetesspreekuur
Driemaandelijkse diabetes controles worden in onze praktijk gedaan door de praktijkondersteuner (zie ook daar). U moet dan van te voren bloedonderzoek laten doen. Een keer per jaar is er een 'grote beurt' bij de huisarts. Die wil dan ook graag bloedonderzoek en urine onderzoek laten doen, het handigst is het als u dit een paar dagen van te voren laat doen.

Cardiovasculair spreekuur

Heeft u een verhoogd risico op hart-en vaatziekten, bijvoorbeeld hoge bloeddruk of hoog cholesterol en u gebruikt hiervoor medicijnen, dan wordt u drie maal per jaar gecontroleerd bij de praktijkondersteuner en eenmaal per jaar bij de arts. Ook hier graag bloedonderzoek en urine onderzoek, het handigst is het als u dit een paar dagen van te voren laat doen. In principe proberen we deze jaarcontroles te plannen in/rond uw geboortemaand.


Spreekuur praktijkassistentes
In vroeger tijden had de doktersassistente voornamelijk een huishoudelijke functie. De tijd dat de doktersassistente de sokken van de weledelgeleerde heer moest stoppen, ligt echter ver achter ons.
Er is veel veranderd in het beroep van de dokterassistente. Vandaag de dag zijn zij medisch opgeleide duizendpoten geworden in de huisartsenpraktijk, bij wie u met allerlei vragen terecht kunt.
Met hen maakt u de afspraken, en u kunt bij hen terecht voor herhaalrecepten en machtigingen en andere zorgverzekeringszaken.
Ook hebben ze een eigen spreekuur voor allerhande verrichtingen, zoals:

Oren uitspuiten
Injecties
Zwangerschapstesten
Bloeddrukcontroles
Hechtingen verwijderen
Uitstrijkjes maken
Wondbehandeling
Tapen & zwachtelen
Urineonderzoek

Voor het assistenten-spreekuur moet u een afspraak maken.
Het is van belang te weten dat de assistentes voor deze medische taken zijn opgeleid en ook een geheimhoudingsplicht hebben. Medische handelingen vinden altijd onder verantwoordelijkheid van de huisarts plaats.

Telefoon (0416) 332 650
Spoedlijn (0416) 330 110
Receptenlijn (0416) 332 650
(menukeuze 3)
E-mail contact

Huisarts-praktijkhouders

  • Mw M.E.J. Gerrits
  • W. Stenvers

Kloosterweg 6, 5144 CB Waalwijk