Wachttijden in de zorg; uw ergernis, maar ook de onze!

 Heb je eens een keer een huisarts nodig, moet je bijna een week wachten voordat je een afspraak kunt krijgen. Super irritant en dat is voorstelbaar. En toch gebeurt dit steeds vaker.

We hebben er jaren lang alles aan gedaan om het te voorkomen. Bovenop de normale bezetting aan huisartsen hebben we al jaren praktijkondersteuning, thans 2 POH'ers, die die ons spreekuur ondersteunen. We hadden onze nachtdiensten uitbesteed, zodat we in de praktijk konden zijn in plaats van afwezig te zijn na een doorwaakte nacht. We hebben waarnemers ingehuurd als dokters op cursus of vakantie waren. Als we 's avonds dienst hadden werken we gewoon ook overdag de hele dag in de praktijk. We hebben verschillende managerstaken uitbesteed zodat we meer tijd aan patiëntenzorg konden besteden. Allemaal investeringen waar geen extra inkomsten tegenover stonden maar die we graag deden om het niveau van de zorg op peil te houden en zelf niet burn-out te raken. Waarom komen er nu dan toch problemen? Dat heeft een aantal oorzaken.

We hebben meer tijd nodig per patiënt omdat mensen gemiddeld steeds ouder worden met de bijbehorende gezondheidsproblemen en we met tien minuten per consult vaak niet meer uit komen. Dat betekent dat we minder patiënten per dag kunnen zien. Dat betekent ook dat het aan de telefoon steeds drukker wordt wat u merkt aan de wachttijd.

Er zijn momenteel in heel Nederland bijna geen vervangende huisartsen te vinden bij afwezigheid van artsen door ziekte, nascholing of vakantie. Ook niet voor de nachtdiensten.

U begrijpt dat de grens van wat we kunnen doen bereikt is. De enige oplossing is dat we minder patiënten krijgen per huisarts. Ook de Landelijke Huisartsenvereniging vindt dit. Maar daar gaat de overheid over. Ook de zorgverzekeraar kan hierbij helpen. We hopen dat dit snel geregeld wordt maar het schiet nog niet zo op.

Wat kunt u zelf doen om ons te helpen? Bestel uw medicijnen via de receptenlijn of via onze website. Vraag om een jaarrecept bij de huisarts of de apotheek zodat u automatisch uw medicijnen krijgt. Download de app 'Moet ik naar de dokter' en raadpleeg deze voordat u belt, kijk op thuisarts.nl. Vaak heeft u geen afspraak nodig en kunt u het zelf met de juiste informatie vooruit. 

En: klaag erover! Ja, u mag gerust klagen, gebruikt u hiervoor het klachtenformulier op de website. Maar klaag ook bij de zorgverzekeraar, bij de patiëntenverenigingen, bij de politiek. Ook uw stem is belangrijk om tot een oplossing te komen.

Tenslotte, het zal er de komende tijd niet beter op worden. Wij hebben elke dag voldoende spoedplaatsen om u in geval van nood snel te kunnen helpen. Voor het overige vragen wij u geduldig te zijn Dat is gemakkelijk gezegd, maar laten we vriendelijk naar elkaar blijven.

het team van huisartsenpraktijk Kloosterweg

Telefoon (0416) 332 650
Spoedlijn (0416) 330 110
Receptenlijn (0416) 332 650
(menukeuze 3)
E-mail contact

Huisarts-praktijkhouders

  • Mw M.E.J. Gerrits
  • W. Stenvers

Kloosterweg 6, 5144 CB Waalwijk