Praktijkondersteuners

In onze praktijk zijn 2 praktijkondersteuners Somatiek werkzaam: Jacinta Maas en Maaike Bruurmijn.
Jacinta werkt maandag t/m donderdag. Maaike Bruurmijn werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Een praktijkondersteuner Somatiek werkt in opdracht van de huisarts. Dat wil zeggen dat de huisarts u naar haar verwijst. De huisarts kan u onder andere voor de volgende zaken naar de praktijkondersteuner verwijzen:

Nadat de huisarts u verwezen heeft naar de praktijkondersteuner zal zij u informatie geven over haar functie, haar taak en het doel van de verwijzing.

De praktijkondersteuner is een professional en heeft haar eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de verleende zorg.

De praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisartsen. Zij heeft regelmatig overleg met de huisarts over haar bevindingen en zij bespreekt met de huisartsen de verdere behandeling.

Als de huisarts u naar de praktijkondersteuner verwijst, kunt u met haar een afspraak maken voor het spreekuur of een visite bij u thuis.

De praktijkondersteuner is te bereiken op de praktijk. Telefoon: 0416-332650

De doktersassistente maakt voor u een afspraak.

Bij dringende zaken belt de praktijkondersteuner u zo snel mogelijk terug.

Telefoon (0416) 332 650
Spoedlijn (0416) 330 110
Receptenlijn (0416) 332 650
(menukeuze 3)
E-mail contact

Huisarts-praktijkhouders

  • Mw M.E.J. Gerrits
  • W. Stenvers

Kloosterweg 6, 5144 CB Waalwijk