Welke tarieven hanteren wij in onze praktijk?

Sinds 1 januari 2006 is er een hoop veranderd in het vergoedingensysteem in de gezondheidszorg. Ook bij uw huisarts. als basis betaalt uw verzekering aan de huisarts een bedrag van ongeveer 60 euro per jaar (per verzekerde), het zgn. inschrijftarief. In onze situatie geldt daarbij nog een opslagtarief, vanwege het werkzaam zijn van een praktijkondersteuner in onze praktijk.
Daarnaast mag de huisarts een aanvullende declaratie indienen als hij u ook werkelijk behandelt. Ook de assistente en de praktijkverpleegkundige mag dit declareren als zij u behandelen. Daarbij gelden de volgende tarieven, vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) per 1 januari 2019:

Consult

10,51

Consult langer dan 20 minuten

21,03

Visite

15,77

Visite langer dan 20 minuten

26,28

Kort consult (5 minuten)

5,26

E-mail consult

5,26

Laboratoriumonderzoek

5,26


Naast deze basisdeclaraties mag uw huisarts voor een aantal specifieke handelingen, zoals een chirurgische ingreep, nog een aparte declaratie indienen.

Als u een afspraak maakt en deze niet nakomt, zonder afzeggen, betekent dit tijdsverlies en omzetderving.  Hierover is een zgn "wegblijftarief" afgesproken met de Nederlandse ZorgAutoriteit, wij mogen dit dus in rekening brengen.

Klik hier voor de volledige tarievenlijst. Let op: de prijzen in deze lijst zijn niet actueel bijgewerkt. Het gaat alleen om het overzicht.

Telefoon (0416) 332 650
Spoedlijn (0416) 330 110
Receptenlijn (0416) 332 650
(menukeuze 3)
E-mail contact

Huisarts-praktijkhouders

  • Mw M.E.J. Gerrits
  • W. Stenvers

Kloosterweg 6, 5144 CB Waalwijk